Narodowe Święto Niepodległości w Chełmie Śląskim

  • Drukuj

W Chełmie Śl. dużą wagę przywiązuje się do wychowania patriotycznego, kultywowania śląskich tradycji i integrowania mieszkańców wokół wspólnych inicjatyw. Wszystkie te wartości można było zobaczyć w czasie obchodów Narodowego Dnia Niepodległości 11 listopada. O godzinie 9.00 mieszkańcy, wspólnie z władzami Gminy uczestniczyli we Mszy Św. w miejscowym kościele. Uroczysta procesja ze sztandarami - Gminy, Szkół i Ochotniczej Straży Pożarnej, wspaniała oprawa muzyczna Gminnej Orkiestry Dętej i okolicznościowa homilia Ks. Proboszcza Piotra Guzego sprawiły, że chyba każdy obecny bardziej uświadomił sobie znaczenie życia w wolnej ojczyźnie. O godzinie 16.00, w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się Akademia, na którą zapraszał Wójt Gminy Stanisław Jagoda. Wśród licznie zgromadzonych mieszkańców byli Radni Gminy i Powiatu, Księża, obecni i emerytowani dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, Siostry Służebniczki oraz Prezesi funkcjonujących w Gminie Stowarzyszeń. Marszem powitała wszystkich orkiestra oraz tanecznie, z biało-czerwonymi szarfami przedszkolaki z GP1, wyćwiczone przez nauczycielkę Barbarę Misterek. Przy akompaniamencie orkiestry odśpiewano Hymn – Mazurek Dąbrowskiego. Prowadzącymi całą uroczystość byli uczniowie Gimnazjum – Magdalena Sędor i Adam Malczewski. Patriotyczne wiersze o Polsce i Narodowym Święcie Niepodległości recytowały Julia Stawowy i Sonia Bromboszcz, reprezentując GP2. Osobami przygotowującymi dziewczynki były nauczycielki Alicja Achtelik i Monika Stachoń. Piękne piosenki – „Na Nowej Górze” i „Biały Krzyż” zaprezentował, działający przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym, pod opieką nauczycieli Anny Krzystanek i Marka Reguły, Zespół „Gryfnioki”. W tym roku, nauczycielki Gimnazjum – Joanna Kulesza- Kubiciel i Beata Wesecka, wykorzystując aktorskie talenty uczniów, przygotowały dla widzów autorską, sceniczną adaptację noweli Elizy Orzeszkowej pt. „A,B,C”. Scenka miała wyrazić rzeczywistość prześladowań za naukę w języku polskim w czasie zaborów. W swoje role wspaniale wczuli się: Klaudia Klimek, Anna Mazur, Magdalena Sędor, Aleksandra Wyciślok, Agata Żórawik, Kamil Bonias, Adam Malczewski, Kornel Pyras, Piotr Stępała i Mateusz Zientek. Po tym występie, uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2, przygotowani przez nauczyciela Krzysztofa Dłubisza, głośno wyśpiewali piosenki „Piechota” i „Płynie Wisła Płynie”. Tradycyjnie też obchodom Święta Niepodległości towarzyszy konkurs o tematyce małej ojczyzny – Gminy. W tym roku był to konkurs plastyczny pod tytułem „Portret Gminy Chełm Śląski”. Uczestnicy konkursu otrzymali kontur gminy, gdzie mieli różnymi środkami artystycznymi przedstawić Gminę. Komisja konkursowa w składzie: Pani Celina Ganobis – sekretarz Gminy, Pani Gabriela Penczek – kierownik Gminnego Zespołu Oświaty oraz nauczyciele plastyki - Pan Aleksander Kiszka i Krzysztof Kracla, z 37 prac wybrali najciekawsze (w 3 grupach wiekowych) , które były prezentowane w holu GOK. Wszyscy uczestnicy uroczystości, wchodząc na uroczystość mogli oddać swój głos na te, które najbardziej się podobały. Zwycięzcami zostali: w kategorii przedszkolaków: I miejsce Małgorzata Grzeszczuk, II – Weronika Gamon, III – Emilia Wyciślok. W kategorii Szkół Podstawowych: I miejsce – Katarzyna Ryt, II – Anna Wiśniowska, III – Agata Korzeniowska. Z Gimnazjum – I miejsce – Marta Tarapacz, II – Kinga Karwath, III – Monika Leja. Zwycięzcy otrzymali z rąk Wójta nagrody, a pozostali uczestnicy słodkości i nagrody pocieszenia. Drugą część uroczystości stanowił – piękny jak zawsze, koncert Gminnej Orkiestry Dętej pod batutą Michała Urbańczyka. W repertuarze znalazły się pieśni patriotyczne, a część z nich zaśpiewała solistka Paulina Sadowska.

„ Doceniam wartość wolności i niepodległości. Uważam, że przodkom winniśmy wdzięczność, a wobec młodszych pokoleń mamy obowiązek wpojenia im szacunku do historii i wykształcenia postaw patriotycznych. Narodowy Dzień Niepodległości jest u nas międzypokoleniowym świętowaniem polskości w Małej Ojczyźnie. Cieszę się, że w organizację uroczystości włączają się wszystkie placówki oświatowe, bo Akademia jest też okazją do zaprezentowania talentów naszych dzieci i młodzieży. Jeszcze raz dziękuję za dostarczenie nam tylu pozytywnych wrażeń” – podsumowuje Wójt Gminy Stanisław Jagoda.

akademiachelm01 akademiachelm02

PB110044 PB110052

PB110054 PB110057

PB110060 PB110063