Zaproszenie na XLIII Sesję

  • Drukuj

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XLIII Sesję

która odbędzie się w dniu 22 maja br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Sesja zwoływana jest w trybie nadzwyczajnym.

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XLII sesji z dnia 15.05.2018r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie :

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027

5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia