Zaproszenie na XXXII Sesję

  • Drukuj

Rada Gminy Chełm Śląski

 zaprasza na XXXII Sesję Nadzwyczajną

która odbędzie się w dniu 2 lipca br. o godz.14.00

 w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11

 

Sesja zwołana jest w trybie nadzwyczajnym.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2021-2027

4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta