Zaproszenie na X Sesję

  • Drukuj

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na X Sesję

która odbędzie się w dniu 12 lipca br. o godz.12.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Sesja zwoływana jest w trybie nadzwyczajnym.

Tematyka sesji obejmuje :

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta