Zaproszenie na VIII Sesję

  • Drukuj

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na VIII Sesję

która odbędzie się w dniu 20 maja br. o godz.15.30

 

Tematyka sesji obejmuje :

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z VI sesji z dnia 12.03.2019r.

4. Zatwierdzenie protokołu z VII sesji z dnia 29.04.2019r.

 

5. Podjęcie uchwały w sprawach :

a. zmain w budżecie gminy Chełm Śląski na 2019r.

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027

c. przyjęcie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski na lata 2019-2027

d. zasad kwalifikacji i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w PONE.

6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Sprawy bieżące

 

 

Przewodniczący Rady

 

Henryk Buchta