Zaproszenie na V Sesję

  • Drukuj

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na V Sesję

która odbędzie się w dniu 4 lutego br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Sesja zwoływana jest w trybie nadzwyczajnym.

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. dopłat dla odbiorców wody w Gminy Chełm Śląski

b. dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Chełm Śląski

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta