Zaproszenie na IV Sesję

  • Drukuj

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na IV Sesję

która odbędzie się w dniu 30 stycznia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z III sesji z dnia 18.12.2018 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

b. zmiany Statutu Gminy Chełm Śląski

c. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chełm Śląski na 2019 rok

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący Rady

Łukasz Kolny