Zakończenie inwestycji

  • Drukuj

Luty 2012 13:42

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski – etap C” w ramach promocji projektu Gmina Chełm Śląski wydała ulotkę zawierającą informacje dot. przedmiotowego projektu.

Ulotka został rozprowadzona na terenie Gminy Chełm Śląski wraz z Biuletynem Informacyjnym „Nasze Sprawy”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013