Informacja dotycząca realizacji programu „Rodzina 500 plus”

  • Drukuj

Informacja dotycząca realizacji programu „Rodzina 500 plus”

Jednostką odpowiedzialną za realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” dla mieszkańców Gminy Chełm Śląski będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim. W ramach tego programu rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia niezależnie od dochodu.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają świadczenie również na pierwsze lub jedyne dziecko do 18 roku życia.

Kwota świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł netto. Kwota ta jest zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Wypełniony wniosek o świadczenie można składać od 01.08.2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Techników 18, tel. 32 2257695, 32 575222740 w poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 17.00, piątek od 7.30 do 14.00 oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej, PUE ZUS, a także przy użyciu tzw. profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim informuje, iż w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim przy ul. Techników 18 oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim przy ul. Konarskiego 2 można pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim informuje, iż wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i załączników do tego wniosku, w oparciu o które ustalane będzie prawo do ww. świadczenia na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018, uległ zmianie.

Obowiązujący dotychczas wzór wniosku o ustalenie ww. świadczenia nie będzie aktualny w kolejnym okresie zasiłkowym 2017/2018.

Jednocześnie informujemy, iż począwszy od dnia 07 września 2017 r. do 30 listopada 2017r w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego każdy czwartek będzie dniem wewnętrznym w związku z czym w tym dniu Strony nie będą przyjmowane.

 

 

Informacje GOPS