Ochrona Danych Osobowych RODO 25.05.2018r.

 • Drukuj

 

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO)

 

Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Wójt Gminy Chełm Śląski z siedzibą w Chełmie Śląskim, przy ul. Konarskiego 2, jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Gminy Chełm Śląski i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Podanie danych może być:

 1. wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym ,

 2. dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania umowy,

 3. prawnie uzasadnione interesem realizowanym przez administratora,
 4. niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania. Dane nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych – czy w danym procesie były wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe,

 2. cofnięcia zgody przetwarzania danych (jeśli dane zebrane są na podstawie zgody) ,

 3. sprostowania – poprawiania przekazanych do urzędu danych osobowych,

 4. usunięcia – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku, jeśli dane zebrane są na podstawie innej niż na mocy prawa, dokonamy niezwłocznego usunięcia danych,

 5. ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w szczególnych sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Urząd Państwa danych osobowych jeśli dane zebrane są na podstawie innej niż na mocy prawa. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do zaprzestania ich przetwarzania ,

 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

SKARGA - mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzane przez nas dane osobowe naruszają przepisy prawa.

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Michałem Pienta pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .