Aktualności

„Opieka Wytchnieniowa" - Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  • Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskimw związku z ogłoszonym przez MRiPS naborem wniosków do Programu „Opieka Wytchnieniowa"- edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.

Celem programu jest zapewnienie członkom rodzin, opiekunom osób niepełnosprawnych, wsparcia w opiece nad osobą niepełnosprawną.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dzieckiem z orzeczenie o niepełnosprawności;

  • dorosłymi osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,

  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,

  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np.: ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Z uwagi na krótki termin złożenia wniosku wyznaczony przez Urząd Wojewódzki w Katowicach zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim do dnia 21.10.2021 roku pod numerem telefonu 32 225-76-95 lub 575-222-740.

opieka wytchnieniowa