Informacja PSZOK

  • Drukuj

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Chełm Śląski w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK mieści się przy ul. Techników ( teren byłej oczyszczalni ścieków)

PSZOK jest czynny

od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

w soboty od 9:00 do 13:00

W PSZOK mieszkańcy Gminy Chełm Śląski mogą bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady takie jak:

1) meble i odpady wielkogabarytowe;

2) odpady zielone;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów (w ilości do 300 kg na osobę/rok)

5) zużyte baterie i akumulatory z wyłączeniem samochodowych;

6) przeterminowane leki i chemikalia;

7) zużyte opony;

8) tekstylia;

9) szkło

10) metale, opakowania metalowe;

11) tworzywa sztuczne;

12) papier i tekturę

Odbiór odpadów będzie każdorazowo odnotowywany, dlatego prosimy mieć ze sobą dowód osobisty w celu stwierdzenia zamieszkania na terenie Gminy Chełm Śląski.

UWAGA!  PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.