Narodowe Święto Niepodległości w Chełmie Śląskim

W Chełmie Śl. dużą wagę przywiązuje się do wychowania patriotycznego, kultywowania śląskich tradycji i integrowania mieszkańców wokół wspólnych inicjatyw. Wszystkie te wartości można było zobaczyć w czasie obchodów Narodowego Dnia Niepodległości 11 listopada. O godzinie 9.00 mieszkańcy, wspólnie z władzami Gminy uczestniczyli we Mszy Św. w miejscowym kościele. Uroczysta procesja ze sztandarami - Gminy, Szkół i Ochotniczej Straży Pożarnej, wspaniała oprawa muzyczna Gminnej Orkiestry Dętej i okolicznościowa homilia Ks. Proboszcza Piotra Guzego sprawiły, że chyba każdy obecny bardziej uświadomił sobie znaczenie życia w wolnej ojczyźnie. O godzinie 16.00, w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się Akademia, na którą zapraszał Wójt Gminy Stanisław Jagoda. Wśród licznie zgromadzonych mieszkańców byli Radni Gminy i Powiatu, Księża, obecni i emerytowani dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, Siostry Służebniczki oraz Prezesi funkcjonujących w Gminie Stowarzyszeń. Marszem powitała wszystkich orkiestra oraz tanecznie, z biało-czerwonymi szarfami przedszkolaki z GP1, wyćwiczone przez nauczycielkę Barbarę Misterek. Przy akompaniamencie orkiestry odśpiewano Hymn – Mazurek Dąbrowskiego. Prowadzącymi całą uroczystość byli uczniowie Gimnazjum – Magdalena Sędor i Adam Malczewski. Patriotyczne wiersze o Polsce i Narodowym Święcie Niepodległości recytowały Julia Stawowy i Sonia Bromboszcz, reprezentując GP2. Osobami przygotowującymi dziewczynki były nauczycielki Alicja Achtelik i Monika Stachoń. Piękne piosenki – „Na Nowej Górze” i „Biały Krzyż” zaprezentował, działający przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym, pod opieką nauczycieli Anny Krzystanek i Marka Reguły, Zespół „Gryfnioki”. W tym roku, nauczycielki Gimnazjum – Joanna Kulesza- Kubiciel i Beata Wesecka, wykorzystując aktorskie talenty uczniów, przygotowały dla widzów autorską, sceniczną adaptację noweli Elizy Orzeszkowej pt. „A,B,C”. Scenka miała wyrazić rzeczywistość prześladowań za naukę w języku polskim w czasie zaborów. W swoje role wspaniale wczuli się: Klaudia Klimek, Anna Mazur, Magdalena Sędor, Aleksandra Wyciślok, Agata Żórawik, Kamil Bonias, Adam Malczewski, Kornel Pyras, Piotr Stępała i Mateusz Zientek. Po tym występie, uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2, przygotowani przez nauczyciela Krzysztofa Dłubisza, głośno wyśpiewali piosenki „Piechota” i „Płynie Wisła Płynie”. Tradycyjnie też obchodom Święta Niepodległości towarzyszy konkurs o tematyce małej ojczyzny – Gminy. W tym roku był to konkurs plastyczny pod tytułem „Portret Gminy Chełm Śląski”. Uczestnicy konkursu otrzymali kontur gminy, gdzie mieli różnymi środkami artystycznymi przedstawić Gminę. Komisja konkursowa w składzie: Pani Celina Ganobis – sekretarz Gminy, Pani Gabriela Penczek – kierownik Gminnego Zespołu Oświaty oraz nauczyciele plastyki - Pan Aleksander Kiszka i Krzysztof Kracla, z 37 prac wybrali najciekawsze (w 3 grupach wiekowych) , które były prezentowane w holu GOK. Wszyscy uczestnicy uroczystości, wchodząc na uroczystość mogli oddać swój głos na te, które najbardziej się podobały. Zwycięzcami zostali: w kategorii przedszkolaków: I miejsce Małgorzata Grzeszczuk, II – Weronika Gamon, III – Emilia Wyciślok. W kategorii Szkół Podstawowych: I miejsce – Katarzyna Ryt, II – Anna Wiśniowska, III – Agata Korzeniowska. Z Gimnazjum – I miejsce – Marta Tarapacz, II – Kinga Karwath, III – Monika Leja. Zwycięzcy otrzymali z rąk Wójta nagrody, a pozostali uczestnicy słodkości i nagrody pocieszenia. Drugą część uroczystości stanowił – piękny jak zawsze, koncert Gminnej Orkiestry Dętej pod batutą Michała Urbańczyka. W repertuarze znalazły się pieśni patriotyczne, a część z nich zaśpiewała solistka Paulina Sadowska.

„ Doceniam wartość wolności i niepodległości. Uważam, że przodkom winniśmy wdzięczność, a wobec młodszych pokoleń mamy obowiązek wpojenia im szacunku do historii i wykształcenia postaw patriotycznych. Narodowy Dzień Niepodległości jest u nas międzypokoleniowym świętowaniem polskości w Małej Ojczyźnie. Cieszę się, że w organizację uroczystości włączają się wszystkie placówki oświatowe, bo Akademia jest też okazją do zaprezentowania talentów naszych dzieci i młodzieży. Jeszcze raz dziękuję za dostarczenie nam tylu pozytywnych wrażeń” – podsumowuje Wójt Gminy Stanisław Jagoda.

akademiachelm01 akademiachelm02

PB110044 PB110052

PB110054 PB110057

PB110060 PB110063

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto , które przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja oraz szczególnym posłannictwie i roli społecznej Tych, którzy tę wartość urzeczywistniają codzienną pracą.

Z tej okazji wójt Stanisław Jagoda przyznał dyrektorom i nauczycielom gminnych placówek oświaty nagrody. Dyplomy gratulacyjne i kwiaty z rąk wójta i przewodniczącego Komisji ds. zdrowia, opieki społecznej, oświaty, kultury i sportu Andrzeja Mądry nagrodzeni odebrali w dniu 12 października w Urzędzie Gminy.

Nagrody Wójta Gminy otrzymali dyrektorzy:

Grażyna Buras-Chrostek - Zespół Szkół, Regina Pioskowik -Szkoła Podstawowa nr 2, Dorota Kwaśniewicz- Zespół Szkolno -Przedszkolny i Danuta Skowron- Gminne Przedszkole nr 1.

Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowaczej nagrodzeni zostali nauczyciele : z Zespołu Szkół - Katarzyna Żórawik ( wicedyrektor) i Damian Urbańczyk, który w bieżącym roku otrzymał również awans na stopień nauczyciela dyplomowanego ; ze Szkoły Podstawowej Nr 2 - Ewa Sońta ( wicedyrektor) oraz Grzegorz Zyzak; z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Anna Krzystanek i z Gminnego Przedszkola Nr 1- Magdalena Jaromin.

Podczas uroczystości wójt wręczył również Panu Mateuszowi Janek - nauczycielowi Zespołu Szkół, akt nadania awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół i przedszkoli z okazji Święta Edukacji Narodowej składam najlepsze życzenia zdrowia, spełnienia życiowych planów i czerpania satysfakcji z pracy z młodym pokoleniem -Wójt Gminy Stanisław Jagoda
 chelm-dzienedukacji

 

Świętowali „Złote Gody”

W Gminnym Urzędzie Stanu Cywilnego – 12 października - odbyła się uroczystość „złotych godów”.

Jubileusz 50 lecia zawarcia małżeństwa świętowali:

Anna i Gerard Szymańscy oraz Urszula i Jerzy Szpitalny.

Medale pamiątkowe, przyznane przez prezydenta RP, wręczył małżonkom wójt Stanisław Jagoda.

Po oficjalnej ceremonii , nie mogło zabraknąć „weselnego kołocza” i lampki szampana na toast.

Małżonkowie jubilaci ślub brali w 1966 roku, pracowali, wychowali dzieci, doczekali się wnuków.

Gerard Szymański był pracownikiem na stanowisku kierowniczym w KWK „Ziemowit”, żona Anna pracowała w Gminnej Spółdzielni w Chełmie Śląskim. Wychowali dwie córki, mają dwie wnuczki.

Urszula i Jerzy Szpitalny wychowali dwoje dzieci, mają czworo wnucząt. Pan Jerzy pracował w Fabryce Wentylatorów a jego żona w Urzędzie Gminy.

 

 

 

 

 

90 lat minęło…

Cecylia Jagieła, chełmianka, świętowała 7 października swoje 90 urodziny. Z tej okazji odwiedził solenizantkę wójt gminy Stanisław Jagoda i kierownik gminnego USC Czesław Jochemczyk, by złożyć życzenia i przekazać urodzinowy kosz słodkości.

Solenizantka urodziła się w 1926 roku na tzw. Błędowie, gdzie mieszka do dziś.

Ona i jej nieżyjący już mąż Jan, kolejarz, są z Chełmu Śląskiego.

Wychowali dwie córki – Urszulę i Annę oraz syna Mariana. Mieszkają wszyscy niedaleko, więc mama ma dobrą opiekę. Pomagają i wspierają ją w jesieni życia, bo zdrowie w takim wieku już nie najlepsze i pomoc dzieci jest tu niezbędna.

Pani Cecylia doczekała się ośmiorga wnucząt i czwórki prawnucząt. Pracowała bardzo krótko, był to tylko epizod w jej życiu, potem już zajmowała się domem, wychowaniem dzieci i pracą w przydomowym, małym gospodarstwie.

W chełmskim kościele pw. Trójcy Przenajświętszej odprawiona została – 9 października - msza w intencji pani Cecylii z okazji 90 urodzin.

                   

To już 10 lat działalności Spółki !

20 lat spółki logo

TO JUŻ 10 LAT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI !

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Chełmie Ślaskim 10 września 2016r świętowała jubileusz - dziesięciolecia działalności Spółki. Z okazji jubileuszu pracownicy Spółki wraz z rodzinami spotkali się na biesiadzie rodzinnej zorganizowanej w sercu błędowskiego lasu na terenie „Błędówki”- siedziby koła łowieckiego „Łabędź”. Spotkanie rodzinne rozpoczęto od uroczystej mszy świętej, którą odprawił proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej ks. Piotr Guzy. Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli Gminy Chełm Śląski: Wójta Stanisława Jagody, Przewodniczącego Rady Gminy, Członków Rady Nadzorczej Spółki. Wójt Gminy pogratulował pracownikom Spółki dotychczasowych dokonań, życząc dalszych sukcesów. Wspólne biesiadowanie trwało w miłej i przyjaznej atmosferze, a jego uczestnicy degustowali pyszny kołocz Pana Henryka Malcharka oraz serwowaną przez Jana Ryszkę z rodziną wyśmienitą grochówkę i grillowane przekąski. Wszyscy do późnych godzin wieczornych bawili się przy wspaniałej muzyce biesiadnej Marka Reguły.

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. została utworzona na mocy uchwały Rady Gminy Chełm Śląski nr XXIX/160/2005, a zawiązana aktem notarialnym w dniu 16.11.2005r. jako Spółka w organizacji rozpoczęła działalność od 01.01.2006r. Pierwszym wyzwaniem dla niewielkiej wtedy kadry było utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz sieci i infrastruktury kanalizacyjnej powstałej w ramach etapu A budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełm Śląski. Następnie Spółka przystąpiła do kolejnego zadania, które nałożyła na nią Gmina Chełm Śląski tj. utrzymanie czystości w Gminie, koszenie rowów, poboczy oraz prace w ramach utrzymania oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych. Niejednokrotnie Spółka musiała stawić czoła nowym zadaniom takim jak: budowa i utrzymanie boiska przy KS „STAL”, administrowaniem budynkami KS „STAL” oraz EURO-CENTRUM. Następnie spółka przystąpiła do obsługi kolejnych, wykonanych przez Gminę Chełm Śląski etapów budowy kanalizacji sanitarnej B, C oraz Chełmska – Podłuże. Styczeń 2010 roku był przełomowym momentem dla Spółki, gdyż poszerzyła ona działalność o zadanie w zakresie zaopatrzenia w wodę całej Gminy Chełm Śląski. Przejęta od RPWiK S.A. Katowice sieć wodociągowa zbudowana w ubiegłym wieku była narażona na ciągłe wpływy eksploatacji górniczej sąsiednich kopalń, które powodowały liczne awarie. Dzięki pomocy właściciela Spółki tj. Gminy Chełm Śląski w postaci podwyższenia kapitału spółki oraz pomocy Wójta w negocjacjach z Zarządami Kopalń „Piast” i „Ziemowit” można było zrobić wiele.

W trakcie przejmowania sieci wodociągowych straty wody wynosiły prawie 50%. Przeprowadzone przez Spółkę przebudowy i wymiany sieci wodociągowych pozwoliły na dzień dzisiejszy obniżyć straty wody do poziomu niespełna 20%.

Do dnia dzisiejszego wymieniono sieci wodociągowe w ulicach: Chełmska – boczna, Sadowa, Zgody, Zakole, Miodowa, Karłowicza, Błędów, Stacyjna, Odrodzenia, Krzywa, Podłuże, Bliska, Słoneczna, Chełmońskiego, Chełmska na odcinkach: od Bierunia do stacji paliw, od Państwa Bromboszcz do ul. Śląskiej, od ul. Gamrot do wiaduktu w Imielinie, Żeleńskiego (częściowo), Bogusławskiego (częściowo) o łącznej długości prawie 18 km. Obecnie Spółka zatrudnia 32 pracowników. Jak mówi Prezes Spółki Piotr Szpitalny - przed jubilatką jeszcze kilka poważnych wymian sieci wodociągowych, a mianowicie dokończenie wymiany sieci wodociągowej w ul. Osada I, Chełmska, Równej, Osada II-boczna, Skalna, Błękitna-boczna, Brzechwy, Śląska-boczna, Zapłocie, Wiosenna, Kolberga, Wieniawskiego, Techników wraz z blokami na osiedlach, Orkana, Bukowa, Stacyjna – boczna, sieć kanalizacyjna na 2 osiedlach przy ul. Techników, ul. Kolberga.

W chwili obecnej Spółka rozpoczyna realizować projekt pt.: „Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. Chełm Śląski” współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Na dzień dzisiejszy Spółka rozpoczęła procedurę wyboru wykonawcy projektu.

1 1 800x600  3 800x600

4 800x600  6. 800x600

7 800x600  8 800x600

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.