Złote pary

  • Drukuj

W gminnym Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość wręczenia medali pamiątkowych za długoletnie pożycie małżeńskie dla dwóch "złotych" par. Medale – pamiątkowe różyczki – z rąk wójta gminy Stanisława Jagody otrzymali Paweł i Dorota Rak oraz Gertruda i Franciszek Świerzy.

Były też życzenia – bez medali – dla „diamentowych jubilatów” czyli małżonków którzy świętują 60 lecie związku małżeńskiego. Te gody obchodzili Antonina i Aleksander Grudniokowie. Dla wszystkich były życzenia, prezent od Gminy i słodki poczęstunek śląskim kołoczem