Zaproszenie na II Sesję

  • Drukuj

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na II Sesję

która odbędzie się w dniu 28 listopada br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z I sesji z dnia 20.11.2018r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia składu osobowego :

a. Komisji Rewizyjnej

b. Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej

c. Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu

5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji :

a. Komisji Rewizyjnej

b. Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej

c. Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu

6. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

b. złożenia wniosku o likwidację KZK GOP w Katowicach

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta