Zaproszenie na XLVII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XLVII Sesję

która odbędzie się w dniu 22 sierpnia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XLVI sesji z dnia 23.07.2018r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2018 rok

b. sprostowania błędu pisarskiego w uchwale w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2018 rok

c. ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Chełm Śląski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

d. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Chełm Śląski

e. zatwierdzenia Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Chełm Śląski

f. zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkola oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski

g. zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie podziału Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na okręgi wyborcze i ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.