Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 26.09.2017r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 29.08.br.

3. Spotkanie ze Starostą Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawach :

- komunikacji międzygminnej na terenie powiatu,

- utrzymania dróg i chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy,

- wspólnych działań ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy,

- planowanych przez powiat inwestycji na terenie gminy.

4. Informacja Wójta Gminy dot. remontu budynku GOK.

5. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

6. Wnioski Komisji do budżetu na 2018 r.

7. Zapoznanie się z projektami uchwał.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.