Zaproszenie na XXXIII sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXIII sesję

która odbedzie się w dniu 27 lipca br. o godz 15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

Tematyka sesji obejmuje:

1. Orwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXII-ej sesji z dnia 27.06.2017r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2017r.,

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027,

c. zmiany uchwały nr XV/95/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim wraz z późniejszą zmianą,

d. zmiany uchwały Nr XXXII/161/2009 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 25 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Podłuże, Gamrot, Chełmska i Zbiornika Dziećkowice.

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.