Zaproszenie na na XXXII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXII Sesję

która odbędzie się w dniu 27 czerwca br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXI sesji z dnia 09.05.2017r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2016 rok

b. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

c. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2016 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

d. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2017 rok

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.