Zaproszenie na VII Sesję

  • Drukuj

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na VII Sesję

która odbędzie się w dniu 29 kwietnia br. o godz.13.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Sesja zwoływana jest w trybie nadzwyczajnym.

Tematyka sesji obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie :

a. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę Rady Gminy Chełm Śląski nr XLVIII/267/2018 z dnia 20.09.2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Kolberga, Wiosenna, Techników

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta