Budowa kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim w rejonie ul. Podłuże i ul. Chełmskiej

Coraz bliżej celu

Razem znaczy lepiej- dobry początek

             

RAZEM ZNACZY LEPIEJ - DOBRY POCZĄTEK

Pierwsze zaplanowane w ramach projektu Razem znaczy lepiej działania doprowadziły do spotkania jego realizatorów z mieszkańcami i podmiotami powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Trzy z zaplanowanych spotkań, zwłaszcza spotkanie z Organizacjami Pozarządowymi i Jednostkami Samorządu naszego regionu, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ponadto deklaracja udziału w projekcie tak ważnych pracodawców powiatu jak Kompania Węglowa S.A. Oddziały „Piast” i „Ziemowit”, czy Fabryka Wentylatorów „WENTECH” może przynieść wymierne korzyści w postaci dostępu do aktualnych i kompleksowych danych na temat sytuacji społeczno – gospodarczej w powiecie.

Spośród zainteresowanych udziałem w projekcie wytypowano 23 podmioty. W gronie uczestników znaleźli się przedstawiciele jednostek samorządowych, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe (wykaz Członków Partnerstwa Lokalnego jest dostępny na stronie www.razemznaczylepiej.pl). Taki podział zapewni silną reprezentację wszystkich znaczących „graczy” naszego lokalnego społeczeństwa, co przełoży się na realne opracowanie Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Dokument ten ma bowiem ogromne znaczenie dla wszystkich osób, dla których ważne jest dobro naszego powiatu oraz dla tych, którzy mają zamiar sięgać po dofinansowanie swej działalności ze środków unijnych.

Przed nami kolejne aktywności w ramach projektu, m.in. wybór ekspertów do opracowania założeń Strategii oraz przygotowania i prezentacji teorii zarządzania zmianą dla Członków Partnerstwa Lokalnego. A wszystko rozpocznie dwudniowy wyjazd uczestników projektu mający na celu wzajemną integrację oraz prezentację tego, co będzie przedmiotem dalszych działań.

Projekt Razem znaczy lepiej realizowany jest od 1 marca 2012r. do 31 sierpnia 2013r. przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w partnerstwie z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakończenie inwestycji

Luty 2012 13:42

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski – etap C” w ramach promocji projektu Gmina Chełm Śląski wydała ulotkę zawierającą informacje dot. przedmiotowego projektu.

Ulotka został rozprowadzona na terenie Gminy Chełm Śląski wraz z Biuletynem Informacyjnym „Nasze Sprawy”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Aneks

zwartek, 22 Grudzień 2011 10:03

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

Gmina Chełm Śląski podpisała w dniu 1 września 2011r. aneks nr 2 do umowy

o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski – etap C”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa.

Wartość umowy ogółem (całkowita wartość projektu): 13 039 054,90 zł

Wydatki kwalifikowane: 12 377 788,21 zł

Dofinansowanie: 10 521 119,97 zł

Aneks podpisano w związku ze zmianą zakresu rzeczowego i finansowego projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.