Budowa Kanalizacji- etap C

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Budowa kanalizacji sanitarnej

dla Gminy Chełm Śląski – etap C

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007-2013

 

Gmina Chełm Śląski realizuje projekt dofinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V.

Środowisko Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

 

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski
- etap C w rejonie Kopciowic i Małego Chełmu. Inwestycja realizowana będzie w latach 2010-2011.

Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia mającego za zadanie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

na terenie całej gminy. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2010r. Do czerwca 2011r. wybudowanych

zostało ok. 15,3 km sieci w tym, ok. 2,4 km sieci grawitacyjnej, ok. 4,5 km sieci ciśnieniowej
oraz ok. 8,4 km sieci podciśnieniowej. Wybudowana została przepompownia PT3 zlokalizowana

w rejonie ul. Karłowicza oraz przepompownia P6.1 zlokalizowana w rejonie ul. Gamrot.

W obydwu przepompowniach trwają roboty wykończeniowe i rozruchowe.
W najbliższym czasie ruszą prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej
w Małym Chełmie.

 

Gmina Chełm Śląski uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych,

resztę stanowią środki własne pochodzące z budżetu gminy.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.