Przebudowa ul. Górnośląskiej w Chełmie Śląskim wraz z budową chodnika i odwodnieniem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

Beneficjent: Gmina Chełm Śląski

ul. Konarskiego 2

41 - 403 Chełm Śląski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Po przerwie związanej z powodzią wznowiono prace związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII. Transport działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013.

W pierwszej kolejności zrealizowane zostaną prace polegające na usunięciu skutków powodzi (naprawa korpusu drogi), a w dalszej kolejności prowadzone będą prace budowlane obejmujące budowę chodnika wykonanie nowej nawierzchni.

Termin zakończenia realizacji inwestycji przewidziano na IV kwartał 2010r.

Wykonawcą inwestycji została w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego firma DROGRÓD
Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37A z Ćwiklic.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 357 tys. zł. Gmina Chełm Śląski uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, resztę stanowią środki własne pochodzące z budżetu gminy.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.