Przebudowa ul. Podłuże w Chełmie Śląskim – etap II

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

– realna odpowiedź na realne potrzeby
Przebudowa ul. Podłuże w Chełmie Śląskim – etap II

Beneficjent: Gmina Chełm Śląski
ul. Konarskiego 2
41 - 403 Chełm Śląski

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 
 

Wyżej wymieniony projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII. Transport działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Poddziałanie 7.1

.2. Modernizacja
i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 2009r., a zakończyły się
w czerwcu 2010r. W ramach projektu przebudowano drogę gminną (wykonano drogę
o nawierzchni asfaltobetonowej o szerokości 4,5m z jednostronnym odwodnieniem powierzchniowym).

Wykonawcą inwestycji został w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Instalacyjno-Inżynieryjny Jan Chmielarski Gorzów ul. Flisaków 15, 32-660 Chełmek.

Całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 650 tys. zł. Gmina Chełm Śląski uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych czyli ok.550 tys. zł, pozostałą część stanowią środki własne pochodzące z budżetu gminy.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.