Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie metropolii

  • Drukuj

W dniach od 14 do 27 kwietnia 2017r na terenie Gminy Chełm Śląski przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Chełm Śląski, w sprawie wejścia Gminy Chełm Śląski w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku (Dz.U.poz.730) o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Mieszkańcy Gminy Chełm Śląski mogą wziąć udział w konsultacjach za pomocą formularza konsultacyjnego, który można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim lub z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy /zakładka Konsultacje Społeczne/.

Aby wziąć udział w konsultacjach wystarczy wypełnić specjalny formularz konsultacyjny i odpowiedzieć na pytanie :

CZY JEST PANI/PAN ZA WEJŚCIEM GMINY CHEŁM ŚLĄSKI W SKŁAD TWORZONEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 1 UST.2 I 3 USTAWY Z DNIA 9 MARCA 2017 ROKU O ZWIĄZKU METROPOLITALNYM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM?

Wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim ul.Konarskiego 2 w godzinach pracy urzędu. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej lub w BIP Gminy Chełm Śląski w zakładce Konsultacje Społeczne.