Aktualności

Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach - zawiadomienie o ankietarze

  • Drukuj

Aktualne badania ankietowe:

- Europejskie badanie warunków życia ludniści

- Uczestnictwo w podróżach krajowych i zagranicznych

- Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych

 

badanie EU-SILC-G EU-SILC-I ulotka

 

badanie PKZ ulotka

 

badanie SSI-10 ulotka