Aktualności

Centrala Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek deklaracji

  • Drukuj

 

Od 1 lipca 2021r rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niezamieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet rejestrując się poprzez stronę www.zone.gov.pl Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie posiada się dostępu do Internetu deklarację można złożyć osobiście w urzędzie  zgodnie z lokalizacją nieruchomości albo wysłać do urzędu listem poleconym. Druk deklaracji do wydruku znajduje się na stronie https://zone.gunb.gov.pl w zakładce do pobrania.

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Dla nowo powstałych obiektów deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

W gminie Chełm Śląski, powyższą deklarację można złożyć w Referacie Gospodarki Gminnej.

CEEB-1