Aktualności

Uwaga ! Zmiany w organizacji ruchu na drogach w gminie Chełm Śląski

  • Drukuj

 

Zakończone zostały prace związane z wprowadzeniem nowego kompleksowego Projektu docelowej organizacji ruchu drogowego dla Gminy Chełm Śląski. Projekt ten składał się z szeregu Projektów Docelowej Organizacji Ruchu dla poszczególnych dróg gminnych i dróg wewnętrznych znajdujących się na terenie naszej gminy. Niektóre z dróg nie spełniały standardów jezdni dwukierunkowych. Projekty zostały zatwierdzone przez organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem i były wprowadzone do realizacji od I-szego półrocza 2018r .W miesiącu październiku 2020r zakończony zostanie ich ostatni etap .

Z dniem 1-go października 2020r wprowadzony zostanie na ulicy Wiosennej ruch jednokierunkowy, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Techników do skrzyżowania z ulicą Orkana .

Wraz ze zmianą organizacji ruchu zmieniono także większość istniejących znaków drogowych na nowe. Wszystkie znaki spełniają obowiązujące w tym zakresie normy i wykonane są na folii odblaskowej II generacji. Podjęte działania z pewnością poprawią bezpieczeństwo użytkowników dróg.