Aktualności

Zdalna Szkoła+ w Chełmie Śląskim

  • Drukuj

Gmina Chełm Śląski przystąpiła do II edycji programu grantowego Zdalna Szkoła +, w którym pozyskano 45 000 zł na zakup sprzętu komputerowego. 15 laptopów zostanie niezwłocznie przekazane do szkół podstawowych. W przypadku konieczności organizacji zdalnego nauczania, laptopy trafią do uczniów z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Od 1 września będą wykorzystywane na zajęciach lekcyjnych w szkołach.

 

zdalna szkoła 1

Projekt Zdalna Szkoła