Aktualności

Karta Dużej Rodziny - zmiany od stycznia 2019

  • Drukuj

 

Od 1 stycznia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji ulega wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu.

Aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wskazanie na wniosku także tych dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została nowa rola osoby w rodzinie:

dziecko które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”.

Zmianie uległ także wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej (ZKDR-03).

Ponadto na wszystkich formularzach załączników do wniosku KDR (ZKDR- 01 do ZKDR – 04) dodano objaśnienie, że wypełnienie danych wnioskodawcy nie jest konieczne, jeśli załącznik jest składany równocześnie z wnioskiem.

Wnioski do pobrania z zakładce - Karta Dużej Rodziny