Modernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim

  • Drukuj

GZM

Modernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim wraz z budową przyłącza gazu, kotłowni, docieplenia ścian i wymianą stolarki zewnętrznej

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Modernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim wraz z budową przyłącza gazu, kotłowni, docieplenia ścian i wymianą stolarki zewnętrznej” dofinansowanej ze środków dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

Inwestycja polegała na modernizacji budynku Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim wraz z budową przyłącza gazu, kotłowni, docieplenia ścian i wymianą stolarki zewnętrznej. Przeprowadzone zostały dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach pierwszego postępowania w drodze przetargu nieograniczonego wybrana została firma Achtelik II Montaż i Dystrybucja Sp. z o.o. z Chełmu Śląskiego, która wymieniła stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, dociepliła ściany zewnętrzne warstwą styropianu łącznie z położeniem tynku ozdobnego, wymienione zostały również obróbki blacharskie rynny i rury spustowe.

W ramach drugiego postępowania w drodze przetargu nieograniczonego wybrana została firma PHU Sylwester Podolski z Lędzin. W ramach inwestycji wykonane zostało nowe przyłącze gazu do budynku oraz nowa kotłownia gazowa, w której zamontowano dwa piece gazowe o mocy 60 kW każdy. W kuchni do przygotowywania posiłków dla naszych przedszkolaków zostały zabudowane piece gazowe.

Inwestycja pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania, które do tej pory było oparte na kotłach elektrycznych.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 800 tys. zł, nieco ponad 600 tys. zł wyniosło dofinansowanie z budżetu GZM w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

GP1