Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chełmie Śląskim

  • Drukuj

GZM

 Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chełmie Śląskim poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz fundamentów

 

We wrześniu br. rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chełmie Śląskim poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz fundamentów” dofinansowanej ze środków dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

Prace polegają na dociepleniu ścian piwnic, ścian zewnętrznych budynku łącznie z wykonaniem tynku ozdobnego. Zostanie również docieplony stropodach budynku łącznie z wymianą obróbek blacharskich oraz wymianą rynien i rur spustowych.

Wykonawcą jest Zakład Malarsko-Murarski Ryszard Bogucki z Chełmu Śląskiego, który został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

Całkowity koszt inwestycji w przybliżeniu wynosi 300 tys. zł, z czego dofinansowanie w wysokości blisko 270 tys. zł gmina otrzyma z Funduszu Solidarności.