Dobudowa klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1

  • Drukuj

PFRON

W lipcu rozpoczęto wykonywanie fundamentów pod rozbudowę szkoły o dodatkową klatkę schodową z windą dla niepełnosprawnych i sanitariatami dla uczniów. Wartość prac wynosi 983.717,44 zł . Zadanie to zostało dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 144.000,00 zł.

Przystąpiono również do remontu istniejących łazienek , których koszt wyniesie 150.000,00 zł .

Powyższe prace wykonuje firma KANBEX Sp z o.o. z Mysłowic wyłoniona w drodze postępowania przetargowego .